=== Ciri-cirine WONG Seko ENTUTE ===

 1. Wong sing ORA JUJUR: Wong sing yen ngentut ora ngaku nanging malah ngarani wong liyo.
 2. Wong sing BODHO: Wong sing ngempet ngentut nganti  jam-jaman.
 3. Wong sing JEMBAR WAWASAN’E: Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
 4. Wong sing SENGSORO: Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.
 5. Wong sing NYOLOWADI: Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.
 6. Wong sing GUGUPAN: Wong sing ujug-ujug ngendheg entute ono ing satengahe ngentut.
 7. Wong sing PRACOYO DIRI: Wong sing ngiro lan rumongso menowo entute dhewe ambune mesti wangi.

  Sing ngentut biasane sing ora nutupi irunge

 8. Wong sing SREI: Wong sing nek ngentut terus dikibasake marang koncone.
 9. Wong sing ISINAN: Wong sing nek ngentut terus keisinan dhewe.
 10. Wong sing LAMIS: Wong sing nek ngentut ono ing ngarep’e wong liyo iso nylamurke entut’e nganti wong liyo ora kepikiran maneh.
 11. Wong sing ORA GELEM RUGI: Wong sing menowo bubar ngentut terus nyerot ambegan jero-jero dienggo ngganti entute sing metu.
 12. Wong sing GEMI: Wong sing yen ngentut metune diatur sethithik-sethithik.
 13. Wong sing GUMEDHE: Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
 14. Wong sing SEMANAK: Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.
 15. Wong sing KOKOT BISU: Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-ngamuk.
 16. Wong sing IJIH MBOCAHI: Wong sing senenge ngentut ono ing njero banyu kareben iso ngematno munine blekuthuk-blekuthuk.
 17. Wong sing ROSA: Wong sing nek ngentut karo ngeden.
 18. Wong sing JUJUR: Wong sing ngakoni menowo awak’e bubar wae ngentut.
 19. Wong sing TITEN: Wong sing iso niteni ambune entut wong liya.
 20. Wong sing SIAL: Wong sing dientuti terus karo wong liyo.
 21. Wong sing KURANG KENDHALINING DIRI: Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.
 22. Wong sing MEDHIT/UTHIL: Wong sing menowo entute diambu wong liya malah nesu.
 23. Wong sing SABAR: Wong sing menowo ngentut, metune swara entut di endat-endat dadi ping 7.
 24. Wong sing BOROS: Wong sing menowo ngentut, metune dibrolake, sak ampase sisan.
 25. Wong sing ORA NGGENAH: Wong sing angger ngentut silite ditempeli terompet, kareben samsaya banter swarane.

  Blekuthuk-blekuthuk! Wong sing IJIH MBOCAHI

 26. Wong sing ORA UMUM: Wong sing menowo ngentut dilagokake.
 27. Wong sing PENGIN DADI PRAJURIT: Wong sing yen ngentut dipenggak-penggak, kareben swarane kadya unining bedil.
 28. Wong sing SENENG MEKSO: Wong sing pengin ngentut nganti ngeden methuthut nanging ora muni entute malah ampase sing metu.
 29. Wong sing ALUS (kiro-kiro asale seko Solo utowo Jogja): Wong sing ngentute alon banget, dawa lan sajak ndandang gulo.
 30. Wong sing KENDEL: Wong sing wani ngentut neng ngarepe raine presiden.
 31. Wong sing MBOSENI: Wong sing ngentutan.
 32. Wong sing KURANG GAWEAN: Wong sing seneng ngrembug ngenani entut (kayata sing maca).
 33. Wong sing KURANG WARAS: Wong sing nitik lan ngamat-amati ciri-cirine wong liya saka carane ngentut!
*Disadur dari sumber yang tidak dikenal
*Tambahkan sendiri item-itemnya sesuai selera Anda!
Advertisements